MOBILIZACJA WYBORCZA

JEST SZANSA, IŻ REJESTRUJĄC LISTY KANDYDATÓW Z WYMAGANYMI PODPISAMI W 21 OKREGACH WYBORCZYCH , ORGANIZACJE I PARTIE POLITYCZNE W FORMULE WYBORCZEJ KW NORMALNY KRAJ MOŻEMY OSIĄGNĄĆ STATUS LISTY KRAJOWEJ.

STĄD W POZOSTAŁYCH OKRĘGACH NIE MUSIMY POD REJESTRACJĄ LISTY WYBORCZEJ PRZEDSTAWIAĆ ZGROMADZONYCH PODPISÓW. WYSTARCZĄ TYLKO ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW PO WYPEŁNIENIU OŚWIADCZENIA ZGODY NA KANDYDOWANIE.

TO CÓŻ PATRIOCI , TERAZ TO WSZYSTKO ZALEŻY OD WAS!!!

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ WE WSZYSTKICH 41 OKRĘGACH.

SZTAB, DOWÓDZTWO I SETKI LUDZI, KTÓRZY ZBIERALI PODPISY WYKONALI SWOJE . DALEJ WSZYSTKO ZALEŻNE OD WAS.

ZGŁOSZENIA KIEROWAĆ NA :

Email: halina-dondzilo@wp.pl

tel. 691 693 448

01 września 2023r                                                                                   . Krzysztof Tołwiński Polski Polityk

Pytania prawdy do Konfederacji

Krzysztof Tołwiński
Partia FRONT
19-122 Jasionówka
ul. Korycińska 40
mail: Krzysztof-tolwinski@wp.pl
tel. 693392313

Do: Grzegorz Braun
Krzysztof Bosak
Sławomir Mentzen
Konfederacja Wolność i Niepodległość

                                               Szanowny Panie Prezesie

 W polityce cechą nadrzędną jest wiarygodność. Współtworząc projekt polityczny Konfederacja w 2019 roku  jako segment rolniczy pod nazwą Konfederacja Rolniczo Konsumencka, sądziłem, iż powstaje formacja polityczna , której zadaniem będzie – przytoczę tutaj słowa z naszej Krajowej Konwencji Konfederacji, Warszawa dnia 26 września 2019 roku, „ Konfederacja nie wchodzi po to na naszą scenę polityczną , żeby zasiąść do tego stołu z dotychczasowymi szulerami. Mówią mi – Krzysiek wywróćcie ten stół i wprowadźcie nowe reguły gry”.  Jednak tak się nie stało. Konfederacja jako projekt polityczny staje się kolejnym budulcem układanki starego.

Mając wątpliwości co do wiarygodności politycznej Konfederacji, we wrześniu 2021 roku jako przedstawiciele środowisk rolniczych, opuściliśmy ten projekt, życząc sukcesów byłym politycznym partnerom.

Jednakowoż doceniając wysoką wartość moralną głosujących i popierających projekt Konfederacji,  wyrażając jednocześnie głęboką wątpliwość, iż elektorat Konfederacji może być wprowadzony w błąd, jako Polski Polityk w trosce o rzetelność i prawdę, przedstawiam zestaw pytań.

 Pytania są skonstruowane w formie odpowiedzi TAK lub NIE bez zbędnych dopisków, co pozostawiało by obszar do mataczenia. Uchylenie się , brak odpowiedzi jest jednoznaczne z pozostawieniem krzyżyka w imieniu partii na NIE przez formułującego powyższe pytania.     

Pismo to zostaje skierowane do trzech niezależnych ugrupowań, tworzących wspólny projekt KONFEDERACJI : Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej.

Treść pisma ze względu na istotną wagę wyborczą zostanie upubliczniona i wykorzystywana w kampanii Parlamentarnej 2023 roku.

RELACJE Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ .

 1. Czy jesteście za wycofaniem się i sprzeciwem Państwa Polskiego wobec wydanego wyroku w sprawie Prezydenta Federacji Rosyjskiej przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze z 17 marca 2023 roku?
 2. Czy jesteście za rozliczeniem tzw. Zjazdu Deputowanych Ludowych Rosji, odbywającego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako organizacji podejmującej działania o charakterze terrorystycznym i wydaleniu jej przedstawicieli z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz osób związanych i działających w ramach tego środowiska?
 3. Czy złożycie Państwo wniosek do Prokuratury o ściganie uczestników Zjazdu Deputowanych Ludowych odbywającego się w pod warszawskiej Jabłonnie w dniach 04-07 listopada 2022 roku za czyn, polegający na podżeganiu do wywołania konfliktu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacja Rosyjską oraz stosowaniu jawnych gróźb karalnych , nawołujących do zabicia Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina?
 4. Czy jesteście za zaprzestaniem szkoleń osób i organizacji o charakterze terrorystycznym odbywających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a wymierzonych w Federację Rosyjską i Republikę Białoruś ?
 5. Czy skierujecie oświadczenie do władz Federacji Rosyjskiej o neutralności politycznej i wykonywaniu niezbędnych czynności, wynikających z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w NATO w konflikcie pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą?

RELACJE Z UKRAINĄ.

 1. Czy jesteście przeciw wejściu Ukrainy do UE ?
 2. Czy jesteście przeciw wejściu Ukrainy do NATO?
 3. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Ukrainą dotyczącej współpracy?
 4. Czy jesteście za wstrzymaniem pomocy militarnej Ukrainie ze strony Polski łącznie z dostawą paliw i środków medycznych , pozostając na poziomie pomocy wyłącznie humanitarnej?
 5. Czy jesteście za objęciem wszystkich osób przybyłych i przybywających po 24 lutego 2022 roku z Ukrainy na teren RP statusem uchodźców wojennych?

RELACJE ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PÓŁNOCNEJ

 1. Czy wyrażacie sprzeciw budowie i stacjonowaniu stałych baz wojsk NATO w Polsce?
 2. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy między Rządem RP a USA z  2021 roku?
 3. Czy jesteście za wyeliminowaniem Spec Służb USA z wpływu na życie publiczne w Polsce w formie przygotowanej Ustawy?
 4. Czy przyłączycie się jako formacja do europejskiego projektu partii politycznych zrzucających protektorat polityczny USA nad państwami europejskimi pod nazwą „De amerykanizacja Europy”?

       RELACJE Z REPUBLIKĄ BIAŁORUŚ

 1. Czy jesteście za oficjalnym uznaniem przez Państwo Polskie wyniku wyborów Prezydenckich z sierpnia 2020 roku na terenie Republiki Białoruś, ze złożeniem spóźnionych gratulacji Panu Prezydentowi Aleksandrowi Łukaszenko?
 2. Czy jesteście za przywróceniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś na poziomie akredytowanych Ambasadorów?
 3. Czy jesteście za zniesieniem ograniczeń i odblokowaniem przejść granicznych pomiędzy RP a RB do poziomu i stanu z przed 2020 roku?
 4. Czy jesteście za rozbiórką tzw. „muru” na granicy pomiędzy RP a RB?
 5. Czy jesteście za nawiązaniem poprawnych stosunków politycznych i wyjazdem delegacji partii politycznej Parlamentarzystów na rozmowy z przedstawicielami Parlamentu Republiki Białoruś?
 6. Czy jesteście za usunięciem i wydaleniem z Polski tzw. Opozycyjnego Białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego , zarejestrowanego 20 kwietnia 2023 roku, jako osoby prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
 7. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a przedstawicielstwem tzw. Opozycji Białoruskiej dotyczącej przekazania Willi na Saskiej Kępie, przy ul. Klinicznej 6  z zasobów polskiego MSZ na tzw. Dom Białoruski?
 8. Czy jesteście za wydalaniem z terenu RP i ściganiem przez Służby Państwa Polskiego wszystkich osób traktowanych przez władze RB jako przestępców i członków organizacji terrorystycznych?

RELACJE Z WIELKĄ BRYTANIĄ

 1. Czy jesteście za uzależnieniem utrzymywania stosunków dyplomatycznych z Wielka Brytanią, odtajnienia dokumentów archiwalnych z lat 1938 – 1950 , dotyczących spraw Polski i relacji z Polską, dyplomatycznych, rządowych i Spec Służb , z terminem rocznym na realizację od przyjęcia przez Uchwałę sejmu RP? Wiąże to się oczywiście z pytaniem ,
 2.  Czy jesteście za przygotowaniem jako partia politycznego projektu takiej Uchwały?

Jasionówka, dn. 25 lipca 2023r.

                                                                      Przewodniczący partii politycznej FRONT

                                                                                Krzysztof Tołwiński

#front

Przesłanie uczestników „Niedzieli Ukraińskiego Rachunku” do władz Ukrainy

Krzysztof Tołwiński                                                                     Pan Wasyl Zwarycz
Partia FRONT                                                                               Ambasador Ukrainy
19-122 Jasionówka                                                                     w Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Korycińska 40                                                                        00-580  Warszawa
e-mail:krzysztof-tolwinski@wp.pl                                           ul. Al. J. Ch. Szucha 7
tel. 693392313

                                             Szanowny Panie Ambasadorze

Uczestnicy Zgromadzenia Publicznego w dniu 09 lipca 2023r. przed Ambasadą jako przedstawicielstwem Państwa Ukraińskiego,  przesyłają na Pańskie ręce pismo skierowane do władz Ukrainy.

Zwracamy się o podjęcie przez Prokuraturę i odpowiednik ukraiński naszego IPN-u, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku , dokonanej na obszarze obecnego Państwa Ukraińskiego przez faszystowskie organizacje , które stały się ideową podstawą obecnej państwowości Ukrainy.

Wspomniane organizacje dokonały ludobójstwa na cywilnej ludności Żydowskiej, Polskiej, Rosyjskiej, Białoruskiej , Słowackiej, Węgierskiej i Ukraińskiej.

Podjęcie przez Państwo Ukraińskie postępowań prokuratorskich w tej sprawie będzie się wiązać z ekshumacjami pomordowanych ofiar – z urzędu.

Stawiając tak sprawę zostanie zrealizowany jeden z najistotniejszych postulatów oczekiwanych przez Naród i Państwo Polskie.

Uczestniczące w Zgromadzeniu partie polityczne , patriotyczne stowarzyszenia, są głosem i wyrazem woli milionów Polaków, manipulowanych i zastraszanych oraz wykluczanych z dyskusji publicznej przez obecne władze Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Parlamentem RP , znajdujące się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Środowiska nasze wyrażają zdecydowane votum separatum w stosunku do politycznych działań Rządu RP.

Stąd jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia władzom Ukrainy, iż w bratobójczej walce z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia , nigdy i w żaden sposób nie walczą o Polskę i Polaków oraz nie bronią Polski i Polaków. A  jeśli ukraiński Naród oraz ukraińskie Państwo nabyli takiego przeświadczenia, to wyjaśniamy, iż są w głębokim błędzie wprowadzeni przez władze obecnej Rzeczpospolitej.

Ukraińskie ludobójstwo na Polakach z lat 40-tych jest doświadczeniem wystarczającym dla Narodu Polskiego. W wyniku obecnej wojny na Ukrainie nie możemy dopuścić, by stworzona sytuacja doprowadziła do kolejnego ludobójstwa Polaków.

Zadaniem naszym jest niedopuszczenie i rozbrojenie realnego scenariusza , wynikającego z przyczyn obiektywnych wybuchu konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami na terytorium obecnej Rzeczpospolitej.

Wyrażamy jednocześnie ubolewanie,  iż ukraiński Naród krwawi a Państwo Ukraińskie podlega rozkładowi i degradacji w wyniku konfliktu z Federacją Rosyjską , inspirowanego i narzuconego przez Stany Zjednoczone i pod płaszczykiem NATO.

Wzywając do zaprzestania konfliktu z Federacją Rosyjską i poszukiwania rozwiązań,  oświadczamy, iż po unormowaniu sytuacji w Polsce i odzyskaniu suwerenności politycznej , podrzegaczy wojennych z poziomów: politycznego, medialnego, eksperckiego oraz wojskowego , którzy nakręcali wojnę na Ukrainie , dostarczali broń itp. poddamy osądzeniu i rozliczeniu.

Za pośrednictwem Ambasady Ukrainy,  kierujemy do podpisu Prezydenta Ukrainy Pana Wołodymira Zelenskiego weksel honorowy, który uwzględnia koszty poniesione przez Naród polski i Państwo Polskie w okresie 24 luty 2022 roku  do 7 lipca 2023 roku na rzecz Narodu i Państwa Ukraińskiego w szacunkowej kwocie 75 mld Euro.

Jasionówka, 08 lipca 2023 r.                                                               

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                        Przewodniczący partii FRONT

Załączniki:                       

Weksel honorowy

Pismo do Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tyma

                                                         Szanowny Panie Prezesie

 Pragnę poinformować i jednocześnie zaprosić na Zgromadzenie Publiczne w dniu 07 lipca 2023r.  przy Ambasadzie Ukrainy , Warszawa, Aleja Jana Chryzostoma Szucha 7, w godz. 10.00 – 12.00,  pod hasłem  „Niedziela ukraińskiego rachunku” . Celem jest przekonanie obecnych władz Państwa Ukraińskiego do prawnego prokuratorskiego wszczęcia postępowania w sprawie ludobójstwa w latach 40-tych , dokonanego na ofiarach wielu narodowości poprzez faszystowskie organizacje ukraińskie.

Nadmienię, iż ofiarami byli także Ukraińcy. Jednocześnie wzywając do zakończenia bratobójczej wojny Ukraińców z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia,  przekazujemy stanowcze przesłanie , iż obecne Państwo Ukraińskie i Naród nie walczą o wolność Polski i Polaków a tym bardziej o bezpieczeństwo Państwa Polskiego i Narodu.

Nagromadzone niedopowiedzenia, propaganda i oszustwa polityczne są pożywką do możliwego, przyszłego konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Jasionówka, 08 lipca 2023 rok

                                                                                            Z wyrazami Szacunku

                                                                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                                                               Przewodniczący partii FRONT                                          

Niedziela Ukraińskiego Rachunku

Póki przekaz pokoleń trwa, póty pamięć o ofiarach zawsze żywa będzie!

NIEDZIELA UKRAIŃSKIEGO RACHUNKU jako akt wywarcia nacisku na władzę państwa Ukraina o podjęcie przez prokuraturę oraz odpowiednik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku, krtórych dokonano na terenie obecnego państwa Ukraina przez faszystowskie organizacje uznawane obecnie za ideową podstawę obecnej państwowości Ukrainy:

Ludobójstwa dokonanego na ludności cywilnej żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, białoruskiej, słowackiej, węgierskiej i także ukraińskiej.

Wszczęcie z urzędu przez władze ukraińskie postępowania prokuratorskiego w tej sprawie automatycznie wiązać się będzie z procesem ekshumacji pomordowanych ofiar.

Ponadto jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia obecnym władzom Ukrainy, że w ich bratobójczej walce z Rosjanami- z amerykańskiego podpuszczenia, nigdy i w żaden sposób nie walczą oni, ani o Polskę, ani o Polaków, ani tym bardziej nie bronią oni interesów Rzeczypospolitej Polskiej!

W aspekcie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie możemy dopuścić do potencjalnego, kolejnego aktu ludobójstwa dokonanego na Polakach!

W ramach wydarzenia wystawimy obecnym władzom Ukrainy HONOROWY WEKSEL, który przekazany zostanie ambasadorowi. Owy wesel wystawiony zostanie za pomoc udzieloną zarówno obywatelom Ukrainy jak i całemu państwu ukraińskiemu przez państwo polskie, a przede wszystkim przez jego obywateli.

Uczestników zgromadzenia prosimy o zabranie jednego (bądź kilku) starego buta jako symbol przekazu stanowiącego o fakcie bestialskiej śmierci dokonanej przez banderowców na obywatelach w/w nacji.

Organizatorem wydarzenia jest partia polityczna FRONT oraz Krzysztof Tołwiński.

Czas trwania zgromadzenia: g.10-12

Miejsce: chodnik przed ambasadą Ukrainy w Warszawie /al. J. Ch. Szucha 7/

W imieniu Organizatora serdecznie Państwa zapraszam.