PORAŻKA ROLNICZEGO PODEJŚCIA

PORAŻKA ROLNICZEGO PODEJŚCIA  

Niemieccy, francuscy rolnicy protestują przeciwko własnym rządom, które ograniczają dotacje na rolnictwo z budżetu krajowego. Polscy rolnicy, w ramach solidarności wspierają tych, którzy dotowaną konkurencją ich niszczą. Polscy rolnicy wspierają Ukrainę, europejscy rolnicy występują przeciwko rządom, które nakładają sankcje na Rosję. Obecny Rząd PO, III Drogi współuczestniczy w rządach Komisji Europejskiej i odgrywa teatr, że nie jest w stanie przekonać Unii Europejskiej w sprawie Ukrainy. Rolnicy rozgrywani przez sprzedajne zawiązki zawodowe, bawią się w protesty, czytaj: „wiece poparcia dla Rządu”, zamiast tworzyć realną siłę do wyborów parlamentarnych, która faktycznie jest w stanie cokolwiek korygować. Szczypta czasu, energii i środków bezsensownie trwonionych na protesty, zaangażowana w zebranie 70 tysięcy podpisów i wystawienie 130 kandydatów, to realny argument dla systemu.

BUDŻET URZĘDNIKÓW POD PRZYKRYWKĄ ROLNIKÓW

Przyjęty budżet na rolnictwo w 2024 roku , to budżet ponad podziałami politycznymi. Przygotował Rząd Morawieckiego a przyjął bez zastrzeżeń Rząd Tuska. Polityka PSL-u , pasożytowania na wsi jest stała i nieważne kto rządzi. Ten sam schemat. Organizacje rolnicze i związki zawodowe akceptują a kolejne tysiące gospodarstw likwidują. W wypowiedzi pada słowo „Mińsk”, oczywiście jest to stolica Republiki Białoruś.

Czy w Białymstoku szkoli się niezwykle radykalna Anty-białoruska grupa terrorystyczna – Wniosek do ABW o udostępnienie informacji publicznej i podjęcie działań

Krzysztof Tołwiński
Przewodniczący partii FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Email: krzysztof-tolwinski@wp.pl         

Do: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
00-993 Warszawa
ul. Rakowiecka 2 A

                                                                   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

          Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W związku z informacją przekazaną przez Szefa Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś, Pana Iwana Tertlea, w dniu 15 grudnia 2023 r. poprzez kanał YouTube (link: https://youtu.be/IdygWJuBLVo ) w trakcie konferencji prasowej, dotyczącej grup terrorystycznych, znajdujących się, rekrutujących i szkolonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . Dotyczy to uchodźców z terenu Białorusi, którzy deklarują – metodami siłowymi przejęcie władzy na terenie Republiki Białoruś.

Szef Białoruskiej Służby Bezpieczeństwa wskazał, iż tego typu – niezwykle radykalna grupa- szkoli się w Białymstoku pod adresem przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 6A.

Jeżeli mamy do czynienia ze stanem faktycznym, informacja powyższa jest prawdziwa – to fakt ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Białegostoku, szczególnie sąsiednich obiektów, a także całego Państwa.

Proszę o wyjaśnienie faktycznego stanu rzeczy i potwierdzenie lub wykluczenie informacji przekazanej przez Szefa Służby Bezpieczeństwa Republiki Białoruś.

Skłaniam do podjęcia stosownych działań w zakresie obowiązków, wynikających z przypisanych zadań i Prawa Polskiego.

17 grudnia 2023 roku                                                    Krzysztof Tołwiński

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                       Partii politycznej FRONT

Białoruska placówka Nowa Ziemia, źródło Google

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Białoruś, w dniu 07 grudnia 2023r. uczestniczyłem w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, poświęconej 75 rocznicy przyjęcia konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu ludobójstwu.

Treść mojego wystąpienia:

 Szanowny Gospodarzu

Międzynarodowej Konferencji, Panie Prokuratorze Generalny Republiki Białoruś,

Wszyscy zacni uczestnicy, prelegenci i goście tutaj zgromadzeni.

Dziękując władzom Republiki Białoruś z Panem Prokuratorem Generalnym na czele, czuję się zaszczycony, iż jako Polski Polityk w ramach tego zgromadzenia i przy tak szacownym gremium, mogę wnieść element poglądów w toczącą się dyskusję .

Proszę wypowiedź moją , mając szacunek dla tylu zgromadzonych autorytetów szeroko rozumianej nauki i polityki, traktować jako  perspektywę z płaszczyzny politycznej na rozstrzygane zagadnienia tejże Międzynarodowej Konferencji.

Wnosząc wkład w dyskusję, skoncentruję się na zagadnieniu współczesnych matamorfoz wiecznego zagrożenia złem, jakie w minionym XX wieku objawiło się w formie faszyzmu i nazizmu  – podkreślając, iż jest to aktualne zagrożenie dla ludzkości.

Żyznym podłożem rozwoju kamuflażu ideologii o faszystowskim charakterze jest zamazywanie pamięci o ofiarach nazizmu, retuszowanie sprawców nazistowskich, negowanie roli Związku Radzieckiego i wchodzących w jego skład Narodów –  w uchronieniu ludzkości od faszyzmu i nazizmu.

Polityczne i społeczne skutki relatywizacji przebiegu II wojny światowej nieuchronnie prowadzą nas ku katastrofie, odrzucając płynące wnioski z rzeczywistej historii.

Ilustracją faktologiczną jest fragment wystąpienia Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w trakcie debaty generalnej 78 sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w dniu 29 września 2023 roku.

Cytuję:

„To Stany Zjednoczone odegrały decydującą rolę w pokonaniu nazistowskich Niemiec. Bez wsparcia ze strony USA, ani Wielka Brytania ani Związek Radziecki nie były by w stanie oprzeć się Hitlerowi”.

„Europa zbyt często zapomina, że swoje bezpieczeństwo i dobrobyt zawdzięcza obecności i zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. My w Polsce o tym doskonale pamiętamy”.

Tym samym Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w imieniu Polaków i Państwa Polskiego dopuścił się celowego zamachu na historię, biorąc pod uwagę wyższe wykształcenie prawnicze z tytułem doktora nauk – Pana Andrzeja Dudy ,wykluczone jest by nie znał faktów i prawdy.

Nie tylko decydujące lecz fizyczne pokonanie nazizmu dokonało się krwią i ofiarą Narodów i Armii – Związku Radzieckiego.

W roku 2021 Duma Rosyjska upubliczniła dokumenty Centralnej Komisji Planowania Związku Radzieckiego, z których wynika, że straty ludzkie w wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945 sięgnęły 41 milionów 979 tysięcy osób, w tym 19 milionów żołnierzy i 23 miliony ludności cywilnej.

W tym, straty Narodu Białoruskiego to 2 miliony 230 tysięcy, czyli co czwarty Obywatel Państwa Białoruskiego zginął.

Danina i wkład z kolei jakie wniosły Stany Zjednoczone Ameryki w zwycięstwo w II wojnie światowej, to około 420 tysięcy żołnierzy – Obywateli Stanów Zjednoczonych.

Zestawienie tych cyfr jako wysiłku poszczególnych Państw, pozwala nam z godnością wskazać ocalenie od nazizmu. Kto jak kto ale Polacy i Naród Polski jest zobowiązany do zachowania tej wiedzy i doświadczeń.

Po opanowaniu Europy, Niemcy przystępując do nazistowskiego planu tzw. Generalnego Planu Wschodniego, rozwiązującego problem braku przestrzeni życiowej nadludziom, po Holokauście Żydów,  przystąpili do planowego wyniszczenia większości Słowian.

Polacy, Białorusini, Rosjanie, Serbowie, Ukraińcy jako podludzie, niższe rasy słowiańskie, mało wartościowe, mieli podlegać eksterminacji. Plan zakładał wyniszczenie, zagłodzenie oraz przesiedlenie populacji Polaków do poziomu 80-85%,  pozostawiając 3-4 milionową zbiorowość – niewolników.

Życie około 600 tysięcy Obywateli Narodów Związku Radzieckiego, jako żołnierzy Armii Czerwonej poległych na polskiej ziemi,  ich milionów ran, kontuzji, kalectw zniweczyło nazistowski plan wyniszczenia Narodu Polskiego.  Ograniczając się tylko – lub aż do 6 milionów Obywateli Polskich, w tym 3 milionów pochodzenia żydowskiego.

Państwo Polskie, władze Rzeczpospolitej Polskiej a także Naród nigdy nie mogą o tym zapomnieć, nie tylko w imię prawdy lecz w imię –  bastionu przeciw formom współczesnego nazizmu, który jako ideologia, niestety pozostaje wiecznym zagrożeniem.

Podkreślić należy, iż obecne  granice Rzeczpospolitej Polskiej nie zostały określone w wyniku zwycięskich walk żołnierza polskiego lecz nadane uzgodnieniami międzynarodowych Traktatów oraz przypieczętowane ofiarami Żołnierza Radzieckiego.

Stąd, niszczenie pomników Żołnierzy Armii Radzieckiej, wymazywanie pamięci o ich czynach , manipulacje historyczno – edukacyjne, szczególnie przez instytucje i organy Państwa Polskiego, są przepisywaniem historii i chichotem zza grobu nazistowskich oprawców, którzy widzą podatny grunt dla nowych latorośli ich ideologii.

Dowodem niech będzie podręcznik do historii dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum o zakresie rozszerzonym pt. „Zrozumieć przeszłość”, dopuszczony w 2022 roku, który na stronie 176-177 , w dziale ” Polska Armia u boku Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich”, łącznie na 1.5 strony edukując młodzież przed studencką, nic nie wspomina o ofiarach Żołnierzy Radzieckich,  dając przez to przyzwolenie  na barbarzyństwo niszczenia pomników i dowodów prawdy. ( w załączeniu egz. Książki).

Obecne Państwo Polskie na przestrzeni ostatnich lat wprowadza doktrynę, zrównania ideologii nazistowskiej z szeroko rozumianym komunizmem.

Nie zapominając o zbrodniach komunistycznych i represjach Stalinowskich, dokonanych na Polakach i narzucaniu siłą, po zakończeniu II wojny światowej , politycznego systemu przez Związek Radziecki, łącznie z utratą suwerenności politycznej, nie można jednak zgodzić się z doktryną zrównującą ideologię nazistowską z komunizmem, bo takie stawianie sprawy jest zwycięstwem starego nazizmu i podłożem do nowych katastrof w Europie.

Notoryczne fałszowanie przeszłości,  w połączeniu ze stopniową utratą politycznej suwerenności – na rzecz Stanów Zjednoczonych pod szyldem wspólnego kultywowania , anglosaskiego zbioru wartości , do którego włącza  się Polska, tworzy z Nas wiernego sojusznika USA w Europie.   Faktycznie – bezwolne narzędzie neokolonializmu – schodzącego z pierwszoplanowej pozycji – Imperium.

Hegemonia Stanów Zjednoczonych, próbujących za wszelką cenę utrzymać swoją pozycję, posługujących się narzędziem wojen i wywoływanych konfliktów oraz ekspansją finansową i gospodarczą – nosi cechy ,pełzającej  współczesnej, nazistowskiej ideologii.

Natomiast,  dominacja dolara jako waluty zastępczej, będącej wyłączną emitencją Stanów Zjednoczonych, nie powiązana w żaden sposób z siłą gospodarki  – czy w ocenie historii nie stanie się symbolem zniewolenia, który zastąpił Nazistowską Sfastykę?

Biorąc na cel Państwa i Kultury, które sprzeciwiają się narzucanemu systemowi i wzorcom cywilizacyjnym – głównym przeciwnikiem jest niezłomna i odporna Federacja Rosyjska, którą Stany Zjednoczone muszą pokonać by zrealizować hegemonistyczne projekty.

Zadaniem, które w tym projekcie przypadło Państwu Polskiemu jest rola koordynatora w Europie Centralnej – agresji i naporu w polityce wschodniej , przechodzącej wręcz w plemienną antyrosyjskość.

Główną cechą nazizmu jest wytypowanie i odczłowieczanie – Narodów i Grup Etnicznych. W tym wypadku na każdym poziomie, w przestrzeni Anglosaskiej na ostrzu szpicy,  znaleźli się Rosjanie a także Naród Białoruski.

Wykluczanie z instytucji międzynarodowych, sankcje gospodarcze, blokady systemów finansowych, zamrażanie środków, bojkotowanie instytucji Kultury obu Państw oraz uczestników rywalizacji sportowych –  wypełnia znamiona jak najgorszych cech z przeszłości.

Inżynieria przemysłu manipulacji i przeobrażeń społeczeństw, z moim Polskim Narodem, przekształciła nas w współuczestników akceptacji Ukraińskiego Banderyzmu, wyrosłego z nazizmu.

Militarne wspieranie banderowskiego reżimu w Kijowie poprzez Państwo i większą część Narodu , nie wynika tylko z aspektu pomocowego lecz ukierunkowane jest –  narastającym jadem etnicznego rasizmu w stosunku do Rosjan

 Nie potrafię zrozumieć, jak Polski Naród po tylu historycznych doświadczeniach, z własnej i nie przymuszonej  woli , własnymi rękoma –  zrzekł się fundamentu niepodległości , czyli politycznej suwerenności na rzecz protektoratu Stanów Zjednoczonych.

Powyższy stan rzeczy, z rolą która przypadła Rzeczpospolitej Polskiej w połączeniu z zdumiewającymi projektami  militaryzacji, stanowią istotne zagrożenie stanu bezpieczeństwa w Europie,  a szczególnie w naszej Słowiańskiej wspólnocie.

Jako Narody sąsiedzkie i bratnie – my Polacy i Białorusini, stajemy przed potężnym wyzwaniem – poprzez wzajemne zrozumienie i choćby w najcięższych warunkach, determinację współpracy – uchronienia się przed zasianiem nienawiści i wzajemnych konfliktów.

Polska utraciła swoją suwerenność polityczną i nie jest to z mojej strony usprawiedliwianie się lecz stwierdzenie faktu sprowadzenia Państwa do roli wasala.

Naród Białoruski posiada suwerenne politycznie Państwo.

Stąd,  automatycznie staje się wrogiem pełzającego nazizmu – amerykańskiego hegemona.

W Waszyngtonie, Berlinie, Warszawie rozpisują instrukcje i uczą  – jak stary białoruski Naród –  młodego Białoruskiego Państwa – ma żyć.

Oni w swojej ideologii zaprojektowali, jak wygląda szczęście i jakie są wartości Białorusom i Rosjanom. To oni w tych stolicach decydują, kto jest Prezydentem Waszego Państwa a kto nie jest – jeśli się złamiecie oni Wam – ustalą Prezydenta.

Według ich, więc zgodnie z nazistowską ideologią,  nie jesteście pełnowartościowym Narodem – podludźmi – a jeśli nie,  to tresura i wojna.

Pomiędzy naszymi Narodami jest wiele, zarówno z głębokiej przeszłości jak i współczesności naszych dziejów we wzajemnych relacjach – kart historii do wspólnego napisania.

Pozwólcie, iż w tym duchu odniosę się do daty 17 września 1939 roku, która od 3 lat jest na Białorusi „Dniem Jedności Narodowej ”.

Dla mnie jako Polaka upadek mojego Państwa zawsze będzie bólem , dla Was jako Białorusinów 17 września jest dniem radości – bo stał się podwaliną  Waszej państwowości.

Więc to stanowi dzisiejszą wspólną wartość , żebyście w swojej radości – jako Białorusini zrozumieli nasz ból, a my w naszym bólu – jako Polacy , żebyśmy zrozumieli – Waszą radość.

Jeżeli przyświecać będą nam dobre cele, szczytne intencje i chęć zrozumienia, to nie dojdzie do zbrodni na naszych Narodach, z jakimi mieliśmy do czynienia w trakcie II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Na terytorium obecnego Państwa Polskiego, zarówno w okresie II wojny Światowej,  jak i po jej zakończeniu – dochodziło do zbrodni na ludności  cywilnej białoruskiej, będącej zarówno Obywatelami Państwa Polskiego jak i Państwa Białoruskiego.

Jako Polski Polityk – nie szukam usprawiedliwienia dla tych zbrodni. Moim zadaniem jest wskazanie przyczyn, podłoża – warunków politycznych i konstrukcji politycznej, w wyniku których tragedie te – miały miejsce.

 Rozumiem, iż zadaniem dzisiejszej konferencji, oprócz pamięci historycznej oraz   działań władz i organów Państwa Białoruskiego łącznie z Generalną Prokuraturą – jest cel, eliminacji współczesnych zagrożeń o omawianym przez nas charakterze.

Pochodząc z terenu obecnego województwa podlaskiego a dawnej białostocczyzny, konkretnie z dawnego powiatu Bielsk Podlaski , gdzie od sześciu wieków mój Ród jest osiadły , mając fragmentaryczną wiedzę o tamtym okresie, w trakcie rozmów stawiam się do dyspozycji.

Dziękuję za uwagę.