Krzysztof Tołwiński
Przewodniczący partii FRONT
19-122 Jasionówka
Ul. Korycińska 40
Email: krzysztof-tolwinski@wp.pl         

Do: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
00-993 Warszawa
ul. Rakowiecka 2 A

                                                                   WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE  INFORMACJI  PUBLICZNEJ

          Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W związku z informacją przekazaną przez Szefa Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś, Pana Iwana Tertlea, w dniu 15 grudnia 2023 r. poprzez kanał YouTube (link: https://youtu.be/IdygWJuBLVo ) w trakcie konferencji prasowej, dotyczącej grup terrorystycznych, znajdujących się, rekrutujących i szkolonych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej . Dotyczy to uchodźców z terenu Białorusi, którzy deklarują – metodami siłowymi przejęcie władzy na terenie Republiki Białoruś.

Szef Białoruskiej Służby Bezpieczeństwa wskazał, iż tego typu – niezwykle radykalna grupa- szkoli się w Białymstoku pod adresem przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego nr 6A.

Jeżeli mamy do czynienia ze stanem faktycznym, informacja powyższa jest prawdziwa – to fakt ten stanowi bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców Białegostoku, szczególnie sąsiednich obiektów, a także całego Państwa.

Proszę o wyjaśnienie faktycznego stanu rzeczy i potwierdzenie lub wykluczenie informacji przekazanej przez Szefa Służby Bezpieczeństwa Republiki Białoruś.

Skłaniam do podjęcia stosownych działań w zakresie obowiązków, wynikających z przypisanych zadań i Prawa Polskiego.

17 grudnia 2023 roku                                                    Krzysztof Tołwiński

                                                                                           Przewodniczący

                                                                                       Partii politycznej FRONT

Białoruska placówka Nowa Ziemia, źródło Google