Póki przekaz pokoleń trwa, póty pamięć o ofiarach zawsze żywa będzie!

NIEDZIELA UKRAIŃSKIEGO RACHUNKU jako akt wywarcia nacisku na władzę państwa Ukraina o podjęcie przez prokuraturę oraz odpowiednik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku, krtórych dokonano na terenie obecnego państwa Ukraina przez faszystowskie organizacje uznawane obecnie za ideową podstawę obecnej państwowości Ukrainy:

Ludobójstwa dokonanego na ludności cywilnej żydowskiej, polskiej, rosyjskiej, białoruskiej, słowackiej, węgierskiej i także ukraińskiej.

Wszczęcie z urzędu przez władze ukraińskie postępowania prokuratorskiego w tej sprawie automatycznie wiązać się będzie z procesem ekshumacji pomordowanych ofiar.

Ponadto jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia obecnym władzom Ukrainy, że w ich bratobójczej walce z Rosjanami- z amerykańskiego podpuszczenia, nigdy i w żaden sposób nie walczą oni, ani o Polskę, ani o Polaków, ani tym bardziej nie bronią oni interesów Rzeczypospolitej Polskiej!

W aspekcie trwania konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie możemy dopuścić do potencjalnego, kolejnego aktu ludobójstwa dokonanego na Polakach!

W ramach wydarzenia wystawimy obecnym władzom Ukrainy HONOROWY WEKSEL, który przekazany zostanie ambasadorowi. Owy wesel wystawiony zostanie za pomoc udzieloną zarówno obywatelom Ukrainy jak i całemu państwu ukraińskiemu przez państwo polskie, a przede wszystkim przez jego obywateli.

Uczestników zgromadzenia prosimy o zabranie jednego (bądź kilku) starego buta jako symbol przekazu stanowiącego o fakcie bestialskiej śmierci dokonanej przez banderowców na obywatelach w/w nacji.

Organizatorem wydarzenia jest partia polityczna FRONT oraz Krzysztof Tołwiński.

Czas trwania zgromadzenia: g.10-12

Miejsce: chodnik przed ambasadą Ukrainy w Warszawie /al. J. Ch. Szucha 7/

W imieniu Organizatora serdecznie Państwa zapraszam.