Krzysztof Tołwiński                                                                     Pan Wasyl Zwarycz
Partia FRONT                                                                               Ambasador Ukrainy
19-122 Jasionówka                                                                     w Rzeczypospolitej Polskiej
Ul. Korycińska 40                                                                        00-580  Warszawa
e-mail:krzysztof-tolwinski@wp.pl                                           ul. Al. J. Ch. Szucha 7
tel. 693392313

                                             Szanowny Panie Ambasadorze

Uczestnicy Zgromadzenia Publicznego w dniu 09 lipca 2023r. przed Ambasadą jako przedstawicielstwem Państwa Ukraińskiego,  przesyłają na Pańskie ręce pismo skierowane do władz Ukrainy.

Zwracamy się o podjęcie przez Prokuraturę i odpowiednik ukraiński naszego IPN-u, zbadania i osądzenia zbrodni ludobójstwa z lat 40-tych ubiegłego wieku , dokonanej na obszarze obecnego Państwa Ukraińskiego przez faszystowskie organizacje , które stały się ideową podstawą obecnej państwowości Ukrainy.

Wspomniane organizacje dokonały ludobójstwa na cywilnej ludności Żydowskiej, Polskiej, Rosyjskiej, Białoruskiej , Słowackiej, Węgierskiej i Ukraińskiej.

Podjęcie przez Państwo Ukraińskie postępowań prokuratorskich w tej sprawie będzie się wiązać z ekshumacjami pomordowanych ofiar – z urzędu.

Stawiając tak sprawę zostanie zrealizowany jeden z najistotniejszych postulatów oczekiwanych przez Naród i Państwo Polskie.

Uczestniczące w Zgromadzeniu partie polityczne , patriotyczne stowarzyszenia, są głosem i wyrazem woli milionów Polaków, manipulowanych i zastraszanych oraz wykluczanych z dyskusji publicznej przez obecne władze Rzeczpospolitej Polskiej wraz z Parlamentem RP , znajdujące się pod protektoratem politycznym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Środowiska nasze wyrażają zdecydowane votum separatum w stosunku do politycznych działań Rządu RP.

Stąd jako Polacy mamy obowiązek wyjaśnienia władzom Ukrainy, iż w bratobójczej walce z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia , nigdy i w żaden sposób nie walczą o Polskę i Polaków oraz nie bronią Polski i Polaków. A  jeśli ukraiński Naród oraz ukraińskie Państwo nabyli takiego przeświadczenia, to wyjaśniamy, iż są w głębokim błędzie wprowadzeni przez władze obecnej Rzeczpospolitej.

Ukraińskie ludobójstwo na Polakach z lat 40-tych jest doświadczeniem wystarczającym dla Narodu Polskiego. W wyniku obecnej wojny na Ukrainie nie możemy dopuścić, by stworzona sytuacja doprowadziła do kolejnego ludobójstwa Polaków.

Zadaniem naszym jest niedopuszczenie i rozbrojenie realnego scenariusza , wynikającego z przyczyn obiektywnych wybuchu konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami na terytorium obecnej Rzeczpospolitej.

Wyrażamy jednocześnie ubolewanie,  iż ukraiński Naród krwawi a Państwo Ukraińskie podlega rozkładowi i degradacji w wyniku konfliktu z Federacją Rosyjską , inspirowanego i narzuconego przez Stany Zjednoczone i pod płaszczykiem NATO.

Wzywając do zaprzestania konfliktu z Federacją Rosyjską i poszukiwania rozwiązań,  oświadczamy, iż po unormowaniu sytuacji w Polsce i odzyskaniu suwerenności politycznej , podrzegaczy wojennych z poziomów: politycznego, medialnego, eksperckiego oraz wojskowego , którzy nakręcali wojnę na Ukrainie , dostarczali broń itp. poddamy osądzeniu i rozliczeniu.

Za pośrednictwem Ambasady Ukrainy,  kierujemy do podpisu Prezydenta Ukrainy Pana Wołodymira Zelenskiego weksel honorowy, który uwzględnia koszty poniesione przez Naród polski i Państwo Polskie w okresie 24 luty 2022 roku  do 7 lipca 2023 roku na rzecz Narodu i Państwa Ukraińskiego w szacunkowej kwocie 75 mld Euro.

Jasionówka, 08 lipca 2023 r.                                                               

                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                        Przewodniczący partii FRONT

Załączniki:                       

Weksel honorowy

Pismo do Prezes Związku Ukraińców w Polsce Piotra Tyma

                                                         Szanowny Panie Prezesie

 Pragnę poinformować i jednocześnie zaprosić na Zgromadzenie Publiczne w dniu 07 lipca 2023r.  przy Ambasadzie Ukrainy , Warszawa, Aleja Jana Chryzostoma Szucha 7, w godz. 10.00 – 12.00,  pod hasłem  „Niedziela ukraińskiego rachunku” . Celem jest przekonanie obecnych władz Państwa Ukraińskiego do prawnego prokuratorskiego wszczęcia postępowania w sprawie ludobójstwa w latach 40-tych , dokonanego na ofiarach wielu narodowości poprzez faszystowskie organizacje ukraińskie.

Nadmienię, iż ofiarami byli także Ukraińcy. Jednocześnie wzywając do zakończenia bratobójczej wojny Ukraińców z Rosjanami z amerykańskiego podpuszczenia,  przekazujemy stanowcze przesłanie , iż obecne Państwo Ukraińskie i Naród nie walczą o wolność Polski i Polaków a tym bardziej o bezpieczeństwo Państwa Polskiego i Narodu.

Nagromadzone niedopowiedzenia, propaganda i oszustwa polityczne są pożywką do możliwego, przyszłego konfliktu pomiędzy Polakami a Ukraińcami.

Jasionówka, 08 lipca 2023 rok

                                                                                            Z wyrazami Szacunku

                                                                                                                        Krzysztof Tołwiński

                                                                                                               Przewodniczący partii FRONT