List gratulacyjny Prezydenta Republiki Białoruś narodowi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List gratulacyjny Prezydenta Republiki Białoruś narodowi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2023 г. PREZYDENT REPUBLIKI BIAŁORUŚ Mińsk, 11 listopada 2023 roku Drodzy przyjaciele i sąsiedzi, W imieniu narodu Republiki Białoruś i swoim własnym składam szczere gratulacje z okazji Święta Niepodległości. W naszej wspólnej przeszłości — stulecia ogólnego chrześcijańskiego i kulturowego dziedzictwa, szerokie i przyjazne kontakty między mieszkańcami obu krajów. Przyszłość zaś możemy budować tylko uważnie podchodząc do wydarzeń historycznych i  umacniając więzi oparte na zasadach partnerstwa i zaufania.

Białorusini szanują wybór, którego ostatnio dokonaliście. Wyraźnie bowiem pokazał on chęć zaprzestania bezsensownego poszukiwania wewnętrznych sprzeczności i zewnętrznych zagrożeń. Mam nadzieję, że w Warszawie wysłuchają głosu swoich obywateli z apelem o życie w pokoju i zgodzie z przedstawicielami wszystkich narodów i wyznań, oraz dostrzegą przyjazną dłoń współpracy wyciągniętą przez Białoruś.

Przekonany jestem, że najlepszą gwarancją bezpieczeństwa Waszego kraju jest dziś przyjazne sąsiedztwo, zakończenie nieuzasadnionej militaryzacji kraju i wyścigu zbrojeń. Tylko razem, krok po kroku, będziemy mogli przyczynić się do przezwyciężenia konfrontacji w naszym regionie. Strona Białoruska jest na to gotowa. Szczerze życzę wszystkim mieszkańcom Polski bezchmurnego nieba i pewności dnia jutrzejszego.

Alaksandr Łukaszenka

Źródło: Ambasada Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Polskiej