Pytania prawdy do Konfederacji

Krzysztof Tołwiński
Partia FRONT
19-122 Jasionówka
ul. Korycińska 40
mail: Krzysztof-tolwinski@wp.pl
tel. 693392313

Do: Grzegorz Braun
Krzysztof Bosak
Sławomir Mentzen
Konfederacja Wolność i Niepodległość

                                               Szanowny Panie Prezesie

 W polityce cechą nadrzędną jest wiarygodność. Współtworząc projekt polityczny Konfederacja w 2019 roku  jako segment rolniczy pod nazwą Konfederacja Rolniczo Konsumencka, sądziłem, iż powstaje formacja polityczna , której zadaniem będzie – przytoczę tutaj słowa z naszej Krajowej Konwencji Konfederacji, Warszawa dnia 26 września 2019 roku, „ Konfederacja nie wchodzi po to na naszą scenę polityczną , żeby zasiąść do tego stołu z dotychczasowymi szulerami. Mówią mi – Krzysiek wywróćcie ten stół i wprowadźcie nowe reguły gry”.  Jednak tak się nie stało. Konfederacja jako projekt polityczny staje się kolejnym budulcem układanki starego.

Mając wątpliwości co do wiarygodności politycznej Konfederacji, we wrześniu 2021 roku jako przedstawiciele środowisk rolniczych, opuściliśmy ten projekt, życząc sukcesów byłym politycznym partnerom.

Jednakowoż doceniając wysoką wartość moralną głosujących i popierających projekt Konfederacji,  wyrażając jednocześnie głęboką wątpliwość, iż elektorat Konfederacji może być wprowadzony w błąd, jako Polski Polityk w trosce o rzetelność i prawdę, przedstawiam zestaw pytań.

 Pytania są skonstruowane w formie odpowiedzi TAK lub NIE bez zbędnych dopisków, co pozostawiało by obszar do mataczenia. Uchylenie się , brak odpowiedzi jest jednoznaczne z pozostawieniem krzyżyka w imieniu partii na NIE przez formułującego powyższe pytania.     

Pismo to zostaje skierowane do trzech niezależnych ugrupowań, tworzących wspólny projekt KONFEDERACJI : Nowa Nadzieja, Ruch Narodowy, Konfederacja Korony Polskiej.

Treść pisma ze względu na istotną wagę wyborczą zostanie upubliczniona i wykorzystywana w kampanii Parlamentarnej 2023 roku.

RELACJE Z FEDERACJĄ ROSYJSKĄ .

 1. Czy jesteście za wycofaniem się i sprzeciwem Państwa Polskiego wobec wydanego wyroku w sprawie Prezydenta Federacji Rosyjskiej przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze z 17 marca 2023 roku?
 2. Czy jesteście za rozliczeniem tzw. Zjazdu Deputowanych Ludowych Rosji, odbywającego się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jako organizacji podejmującej działania o charakterze terrorystycznym i wydaleniu jej przedstawicieli z terenu Rzeczpospolitej Polskiej oraz osób związanych i działających w ramach tego środowiska?
 3. Czy złożycie Państwo wniosek do Prokuratury o ściganie uczestników Zjazdu Deputowanych Ludowych odbywającego się w pod warszawskiej Jabłonnie w dniach 04-07 listopada 2022 roku za czyn, polegający na podżeganiu do wywołania konfliktu pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Federacja Rosyjską oraz stosowaniu jawnych gróźb karalnych , nawołujących do zabicia Prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina?
 4. Czy jesteście za zaprzestaniem szkoleń osób i organizacji o charakterze terrorystycznym odbywających się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej a wymierzonych w Federację Rosyjską i Republikę Białoruś ?
 5. Czy skierujecie oświadczenie do władz Federacji Rosyjskiej o neutralności politycznej i wykonywaniu niezbędnych czynności, wynikających z członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej w NATO w konflikcie pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą?

RELACJE Z UKRAINĄ.

 1. Czy jesteście przeciw wejściu Ukrainy do UE ?
 2. Czy jesteście przeciw wejściu Ukrainy do NATO?
 3. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy pomiędzy rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Ukrainą dotyczącej współpracy?
 4. Czy jesteście za wstrzymaniem pomocy militarnej Ukrainie ze strony Polski łącznie z dostawą paliw i środków medycznych , pozostając na poziomie pomocy wyłącznie humanitarnej?
 5. Czy jesteście za objęciem wszystkich osób przybyłych i przybywających po 24 lutego 2022 roku z Ukrainy na teren RP statusem uchodźców wojennych?

RELACJE ZE STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI PÓŁNOCNEJ

 1. Czy wyrażacie sprzeciw budowie i stacjonowaniu stałych baz wojsk NATO w Polsce?
 2. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy między Rządem RP a USA z  2021 roku?
 3. Czy jesteście za wyeliminowaniem Spec Służb USA z wpływu na życie publiczne w Polsce w formie przygotowanej Ustawy?
 4. Czy przyłączycie się jako formacja do europejskiego projektu partii politycznych zrzucających protektorat polityczny USA nad państwami europejskimi pod nazwą „De amerykanizacja Europy”?

       RELACJE Z REPUBLIKĄ BIAŁORUŚ

 1. Czy jesteście za oficjalnym uznaniem przez Państwo Polskie wyniku wyborów Prezydenckich z sierpnia 2020 roku na terenie Republiki Białoruś, ze złożeniem spóźnionych gratulacji Panu Prezydentowi Aleksandrowi Łukaszenko?
 2. Czy jesteście za przywróceniem stosunków dyplomatycznych pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Białoruś na poziomie akredytowanych Ambasadorów?
 3. Czy jesteście za zniesieniem ograniczeń i odblokowaniem przejść granicznych pomiędzy RP a RB do poziomu i stanu z przed 2020 roku?
 4. Czy jesteście za rozbiórką tzw. „muru” na granicy pomiędzy RP a RB?
 5. Czy jesteście za nawiązaniem poprawnych stosunków politycznych i wyjazdem delegacji partii politycznej Parlamentarzystów na rozmowy z przedstawicielami Parlamentu Republiki Białoruś?
 6. Czy jesteście za usunięciem i wydaleniem z Polski tzw. Opozycyjnego Białoruskiego Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego , zarejestrowanego 20 kwietnia 2023 roku, jako osoby prawnej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej?
 7. Czy jesteście za wypowiedzeniem umowy pomiędzy Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a przedstawicielstwem tzw. Opozycji Białoruskiej dotyczącej przekazania Willi na Saskiej Kępie, przy ul. Klinicznej 6  z zasobów polskiego MSZ na tzw. Dom Białoruski?
 8. Czy jesteście za wydalaniem z terenu RP i ściganiem przez Służby Państwa Polskiego wszystkich osób traktowanych przez władze RB jako przestępców i członków organizacji terrorystycznych?

RELACJE Z WIELKĄ BRYTANIĄ

 1. Czy jesteście za uzależnieniem utrzymywania stosunków dyplomatycznych z Wielka Brytanią, odtajnienia dokumentów archiwalnych z lat 1938 – 1950 , dotyczących spraw Polski i relacji z Polską, dyplomatycznych, rządowych i Spec Służb , z terminem rocznym na realizację od przyjęcia przez Uchwałę sejmu RP? Wiąże to się oczywiście z pytaniem ,
 2.  Czy jesteście za przygotowaniem jako partia politycznego projektu takiej Uchwały?

Jasionówka, dn. 25 lipca 2023r.

                                                                      Przewodniczący partii politycznej FRONT

                                                                                Krzysztof Tołwiński

#front