„JEŚLI NIE MASZ O CO WALCZYĆ, TO NIE MASZ PO CO ŻYĆ.”

Otaczające nas warunki i wyzwania determinują jacy jesteśmy i co powinniśmy robić. Maszerujesz, manifestujesz, tracisz czas, energię i środki, a kończy się to tak, że zdezorientowany i durny stajesz u urny. Później narzekasz i zaczyna się to od nowa.
Formacja Polityczna FRONT, która zawiera imperatyw walki – na całej linii, jest szeroką formułą niegrzecznym dziewczętom i chłopakom, którzy nie wyrażają zgody na zgniliznę i fetor nas otaczające.

 

 

 

Krzysztof Tołwiński FRONT

Zadaniem naszym jest rozpropagowanie formacji politycznej zgodnie z obowiązującymi regułami gry, zrobienie wyłomu na obecnej scenie politycznej i rozwinięcie FRONTU celem zwycięstwa.

Rzeczpospolita znajduje się w trudnym położeniu lecz nie straconym. Wszystko zależy od naszej myśli i czynów.

Front Tołwiński © 2023

PORAŻKA ROLNICZEGO PODEJŚCIA

PORAŻKA ROLNICZEGO PODEJŚCIA   Niemieccy, francuscy rolnicy protestują przeciwko własnym rządom, które ograniczają dotacje na rolnictwo z budżetu krajowego. Polscy rolnicy, w ramach solidarności wspierają tych, którzy dotowaną konkurencją ich niszczą. Polscy rolnicy...

ŻYTO – NIEWYKORZYSTANA MARKA – AKTUALNE WOŁANIE

https://www.youtube.com/watch?v=5U5-PFUbDCc

BUDŻET URZĘDNIKÓW POD PRZYKRYWKĄ ROLNIKÓW

Przyjęty budżet na rolnictwo w 2024 roku , to budżet ponad podziałami politycznymi. Przygotował Rząd Morawieckiego a przyjął bez zastrzeżeń Rząd Tuska. Polityka PSL-u , pasożytowania na wsi jest stała i nieważne kto rządzi. Ten...

Czy w Białymstoku szkoli się niezwykle radykalna Anty-białoruska grupa terrorystyczna – Wniosek do ABW o udostępnienie informacji publicznej i podjęcie działań

Krzysztof TołwińskiPrzewodniczący partii FRONT19-122 JasionówkaUl. Korycińska 40Email: krzysztof-tolwinski@wp.pl          Do: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego00-993 Warszawaul. Rakowiecka 2 A                                                               ...

Na zaproszenie Prokuratora Generalnego Republiki Białoruś, w dniu 07 grudnia 2023r. uczestniczyłem w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, poświęconej 75 rocznicy przyjęcia konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu ludobójstwu.

Treść mojego wystąpienia:  Szanowny Gospodarzu Międzynarodowej Konferencji, Panie Prokuratorze Generalny Republiki Białoruś, Wszyscy zacni uczestnicy, prelegenci i goście tutaj zgromadzeni. Dziękując władzom Republiki Białoruś z Panem Prokuratorem Generalnym na...

List gratulacyjny Prezydenta Republiki Białoruś narodowi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości

List gratulacyjny Prezydenta Republiki Białoruś narodowi Rzeczypospolitej Polskiej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11.11.2023 г. PREZYDENT REPUBLIKI BIAŁORUŚ Mińsk, 11 listopada 2023 roku Drodzy przyjaciele i sąsiedzi, W imieniu narodu Republiki Białoruś i...

Na tropach partyjnego państwa

Uwagi dotyczące likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. Likwidacja Ministerstwa Skarbu Państwa nie jest działaniem przypadkowym, a tym bardziej działaniem służącym poprawie nadzoru właścicielskiego nad majątkiem państwowym. Nadzór właścicielski będący w gestii...

List do Władz Republiki Białoruś

Krzysztof  TołwińskiPrzewodniczący Partii FRONT 19-122 JasionówkaUl. Korycińska 40email: Krzysztof-tolwinski@wp.pltel. +48 693392313               WŁADZE REPUBLIKI BIAŁORUŚ                                                                        Podstawą systemów...

MOBILIZACJA WYBORCZA

JEST SZANSA, IŻ REJESTRUJĄC LISTY KANDYDATÓW Z WYMAGANYMI PODPISAMI W 21 OKREGACH WYBORCZYCH , ORGANIZACJE I PARTIE POLITYCZNE W FORMULE WYBORCZEJ KW NORMALNY KRAJ MOŻEMY OSIĄGNĄĆ STATUS LISTY KRAJOWEJ. STĄD W POZOSTAŁYCH OKRĘGACH NIE MUSIMY POD REJESTRACJĄ LISTY...

Pytania prawdy do Konfederacji

Krzysztof TołwińskiPartia FRONT19-122 Jasionówkaul. Korycińska 40mail: Krzysztof-tolwinski@wp.pltel. 693392313 Do: Grzegorz BraunKrzysztof BosakSławomir MentzenKonfederacja Wolność i Niepodległość...

Przesłanie uczestników „Niedzieli Ukraińskiego Rachunku” do władz Ukrainy

Krzysztof Tołwiński                                                                     Pan Wasyl ZwaryczPartia FRONT                                                                               Ambasador Ukrainy19-122...

Niedziela Ukraińskiego Rachunku

Póki przekaz pokoleń trwa, póty pamięć o ofiarach zawsze żywa będzie! NIEDZIELA UKRAIŃSKIEGO RACHUNKU jako akt wywarcia nacisku na władzę państwa Ukraina o podjęcie przez prokuraturę oraz odpowiednik ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, zbadania i osądzenia...

ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU.

ZAMORDYZM POLITYCZNY PO WARSZAWSKU. Jedność poglądów kształtowana przez warszawski reżim sprowadza się do mianownika dekretowanej miłości i wiernopoddańczości do Ukrainy i wrogości do Rosji i Białorusi. Oczywiście zerkając , czy Jankeski Pan jest zadowolony z takiego...

Prośba o podjęcie parlamentarnej interwencji w sprawie Polskiego więźnia Politycznego – Wojciecha Olszańskiego

KRZYSZTOF TOŁWIŃSKIPrzewodniczącyPartii Politycznej FRONT19-122 JasionówkaUl. Korycińska 40Rzeczpospolita Polska Pan OLEG  GAYDUKEVICHPoseł do Izby ReprezentantówZgromadzenia Narodowego Republiki Białoruś220037 Republika BiałoruśMińsk, ulica Filimonova 12...

TOŁWIŃSKI KRZYSZTOF

Rolnik, urodzony w 1968 roku z wykształcenia Leśnik, Rodzina osiadła na Podlasiu w Zaścianku Jasionówka od 1524 roku. Ojciec szóstki dzieci – wyznaje jednak zasadę PATER PATRIA (Ojciec Ojczyzny).

   W SŁUŻBIE  PUBLICZNEJ

  • Wójt rodzinnej Gminy Dziadkowice, I-szy Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Wiceminister Skarbu Państwa w Rządzie Premiera Jarosława Kaczyńskiego, Poseł na Sejm VI kadencji.
  • Założyciel i Członek Organizacji i Stowarzyszeń Paramilitarnych, Kawaleryjskich, Przewodniczący Kapituły Ryngrafu Żołnierzy Wyklętych, Promotor praw Detektorystów.
  • Szef Federacji Gospodarstw Rodzinnych i założyciel KONFEDERACJI KONSUMENCKO 
  • Autor Narodowej Polityki Rolnej w Służbie Suwerenności Żywnościowej.
  • POLSKI POLITYK 

W 2001 od rozpoczęcia „Boju o Rzeczpospolitą” – wierny zawołaniu: „Moja rodzina jest trochę inna, większa od przeciętnej – to moja Ojczyzna. Każdy dom, gdzie bije serce gospodarza jest domem, o który trzeba dbać i bronić go”.

WYBORCZE PRZESŁANIE FORMACJI POLITYCZNEJ FRONT

Wybory parlamentarne 2023 roku prowadzą do nieuniknionej przegranej Polaków, stanowiąc jednocześnie ostatni etap zdeformowanej państwowości. Nieodpowiedzialni wyborcy żyrują poczynania swoich wybrańców, zmierzając do wojny i chaosu. Politycy wyłonieni w negatywnej selekcji stali się wypadkową społeczeństwa -„Jaki Pan taki Kram”.

W całej Rzeczpospolitej tylko My !!!

Jako partia polityczna FRONT definiujemy fundamentalne zagrożenie jakim jest kwestia stojąca przed naszym Narodem uwikłania się w wojnę. Państwo pozbawione politycznej suwerenności, tracąc ją na rzecz Stanów Zjednoczonych i ich służb, a także Wielkiej Brytanii etc., czyni z nas narzędzie imperialnej polityki.
Musimy przyjąć do wiadomości, iż wszystkie partie polityczne zasiadające obecnie w Sejmie, mają nad sobą protektorat Amerykanów i wykonują ich polecenia.
Nie niepokojeni przez wschodnich sąsiadów wybieramy zbrojenia, zamiast dialogu i rozmów. Wydatki na armię z budżetu Państwa, na które nas nie stać, obciążą finansowo każdego Polaka na dziesięciolecia. Amerykański kompleks zbrojeniowo-finansowy jest beneficjentem naszych zbrojeń a gangsterzy polityczni z USA nie będą mieli skrupułów w szachowaniu naszą krwią, doprowadzając nas do biedy i rozczynienia na naszym obszarze „Słowiańskiego kotła”.

Dotychczasowa polityka Państwa Polskiego, poszczególnych rządów w stosunku do Federacji Rosyjskiej i republiki Białoruś, charakteryzowała się kursem konfrontacyjnym, osiągając ostatecznie tytuł polityki paranoiczno-prowokacyjnej. Wyjściem z tych zagrożeń jest podjęcie działań politycznych na rzecz kształtowania przyjaznej i partnerskiej współpracy politycznej i gospodarczej z federacją Rosyjską oraz Republiką Białoruską. Oparcie gwarancji bezpieczeństwa granic ukształtowanych po 1945 roku o przyjazną politykę z Federacją Rosyjską, szczególnie w odniesieniu do granic tzw. zachodnich.
Dostarczanie broni Ukraińcom w ich bratobójczej wojnie z Rosjanami, oraz tworzenie wrażenia, iż Ukraińcy walczą o wolność i bezpieczeństwo Polski, zakończy się słusznymi pretensjami Ukraińców do naszego Narodu. Oskarżą nas, iż byliśmy podżegaczami wojennymi i współsprawcami ich nieszczęść, prowokując ze strony Ukraińców odwet. Ukraina ze swoją strukturą polityczną i mafijną ekonomią, jest i będzie gospodarczym wrogiem Państwa Polskiego.
Partie polityczne, które są w obecnym Parlamencie, a które Państwo wybieracie, doprowadzą do wewnętrznego chaosu, do rozruchów w Państwie Polskim, a szczególnie na tle gospodarczym oraz doprowadzą do wewnętrznego konfliktu z Ukraińcami.
Rolą naszą w obecnych wyborach jest ostrzeżenie Państwa przed zdefiniowanymi zagrożeniami, mając świadomość, iż po tych negatywnych zdarzeniach, wyciągnięcie wnioski i przejrzycie na oczy. Wówczas będziemy mogli się zrozumieć.